Czy można zmienić język oprogramowania pod pracownika niepolskojęzycznego?

Na system PickByLight składają się cyfrowe wyświetlacze (w zależności od potrzeb 2,3,5,8 znakowe numeryczne lub alfanumeryczne), na których wyświetlają się liczby sztuk lub opakowań do pobrań/odłożeń towaru.

Operator przez dodatkową illuminację przycisku wie z jakiego miejsca ma pobrać/odłożyć towar.

Dzięki wskaźnikom, odpowiedniej aplikacji i swojej specyfice system praktycznie eliminuje konieczność przygotowywania wersji językowych.

PickByLight może być obsługiwany zarówno przez pracowników znających język polski jak tych nieznających. W obecnej sytuacji, w której w wielu firmach podejmują pracę pracownicy zza granicy jest to rozwiązanie bardzo korzystne. Prosta i intuicyjna obsługa wymaga tylko krótkiego instruktarzu obsługi. Czasem do obsługi sytuacji nietypowych stosuje się ogólnie rozpoznawalne angielskojęzyczne skróty, które także nie stanowią większego problemu obsługi (np. wyświetlenie napisu FULL w momencie gdy nośnik kompletacyjny jest pełny).