Jak wygląda obsługa poserwisowa naszych systemów?

Jak każde urządzenie przemysłowe objęte jest gwarancją i wsparciem technicznym.

Z uwagi na fakt, iż rozwiązanie opiera się o przemysłowe komponenty po uruchomieniu praktycznie nie wymaga prac serwisowych. Instalację można przyrównać do dobrze nam znanych instalacji sieci bezprzewodowych czy światłowodowych.

Raz zainstalowane pełni swoje zadanie długi czas. Jedynym elementem ruchomym są przyciski potwierdzający pobranie/odłożenie towaru, które zostały zaprojektowane na około 20 milionów potwierdzeń.

W przypadku gdy chcemy zrezygnować z ręcznych potwierdzeń istnieją także wersje z czujnikami zbliżeniowymi. Rolę potwierdzenia pełni czujnik, który samoczynnie wysyła potwierdzenie operacji.  Poza warstwą fizyczną na system PickByLight składa się także oprogramowanie komputerowe, które zarządza systemem i tak jak w przypadku innych systemów informatycznych należy zapewnić odpowiednie warunki do pracy, które co jakiś czas należy kontrolować (komputer, serwer itp.).