Oferta Greentec

PickByLight

PickByLight

kompletacja
PickToLight

PickToLight

multipicking, wózki kompletacyjne
PutToLight

PutToLight

konsolidacja, e-Commerce
PickByLight / PickToLight / PutToLight - grupa innowacyjnych rozwiązań sprzętowych usprawniająca procesy wewnątrz magazynowe i produkcyjne. Podstawową funkcję w rozwiązaniu pełnią przemysłowe wyświetlacze cyfrowe, na których operatorom wskazywane jest miejsce w którym należy wykonać daną czynność magazynową lub produkcyjną (pobranie, przełożenie, zwrot, inwentaryzację itp.). Dzięki percepcji wzrokowej człowieka uzyskuje się możliwość bardzo szybkiego wykonania danej czynności a dodatkowo operatorzy mają "wolne ręce", w których nie muszą trzymać kartki papieru z listą pozycji, skanera kodów lub terminala mobilnego. Wizualizacja na wyświetlaczu umożliwia bardzo szybką i intuicyjną lokalizację miejsca a operatorowi pozostaje tylko fizyczna interakcja z towarem (np. pobranie). Po wykonaniu czynności operator może potwierdzić operację odpowiednim przyciskiem.

Niektóre aplikacje umożliwiają ponad dwukrotny wzrost wydajności realizowanych procesów. Dodatkowo system powoduje zmniejszenie ilości błędów powodowanych przez operatorów. Z uwagi na swoją prostą budowę oraz intuicyjne działanie systemu czas wdrożenia w magazynie oraz szkolenie operatorów jest bardzo krótkie. W celu przeszkolenia operatora wystarczy kilkunastominutowe przedstawienie metodologi działania w trybie szkolenia co stanowi bardzo dużą zaletę całościowego rozwiązania. Żadne inne zaawansowane rozwiązanie wpierające procesy magazynowe nie jest tak intuicyjne i proste w obsłudze.

Na system składają się przemysłowe wyświetlacze cyfrowe montowane zazwyczaj na półkach regałów magazynowych z umieszczanym towarem oraz system informatyczny zarządzający pracą strefy wyposażonej w PBL. System informatyczny może pełnić niezależne narzędzie do zarządzania wyświetlaczami i procesem w strefie lub poprzez udostępniony interfejs (API) stanowić rozszerzenie zakresu istniejącego systemu magazynowego WMS/ERP. Nasze rozwiązanie współpracuje z dowolnym systemem magazynowym.

Możliwe zastosowania

 • Kompletacja towarów szybko rotujących z regału (PickByLight)
 • Pakowanie wysyłek do pojemników i kartonów (PutToLight)
 • Sygnalizacja odbioru gotowych pojemników, kartonów z regału
 • Przyjmowanie zwrotów do pojemników transportowych
 • Rozsortowanie towaru pomiędzy zlecenia
 • Na wózkach kompletacyjnych

Korzyści

 • Efektywność w działaniu (przyspieszenie procesów)
 • Prosta obsługa (szybkie szkolenie personelu)
 • Wiele możliwości zastosowań (uniwersalność)
 • Wolne ręce (prostsze operowanie z towarem, brak straty czasu na operowanie terminalem)
 • Możliwości dopasowania i rozwoju systemu
 • Skalowalność