Czy stopień technologii wymaga wielu szkoleń?

Należy przyznać że systemy PickByLight i PickByVoice to systemy, które wykorzystują zaawansowaną technologię wykorzystaną do ich produkcji i kontroli jednak podczas użytkowania są to systemy, które umożliwiają bardzo szybkie wdrożenie operatora.

System PickByVoice wymaga co najmniej kilkugodzinnej nauki obsługi podstawowej procesu. W zależności od rodzaju wykonywanego zadania proces nauki jest krótszy bądź dłuższy.

W przypadku systemów PickByLight wdrożenie pracownika jest znacznie prostsze i mniej skomplikowane. W zasadzie należy pracownika poinformować o tym, że jeżeli w danym miejscu w regale lub na półce pod towarem zaświeci się lampka wraz z ilością to pracownik powinien pobrać dany produkt we wskazanej ilości i potwierdzić naciskając podświetlany przycisk. Razem z obsługą sytuacji awaryjnych szkolenie operatora nie jest dłuższe niż kilkanaście-kilkudziesięsiąt minut. System PickByLight jest jednym z najprostszych systemów pod kątem wdrożenia nowych pracowników a ponadto takim systemem, z którym pracownik już po szkoleniu może działać z pełną wydajnością.